วัสดุ อุปกรณ์


วัสดุ  อุปกรณ์     
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  กระดาษสาจากใบเตย  มีดังนี้
      1.   มีด             2.   กระดาษหนังสือพิมพ์  3.   กรรไกร       4.   กระดาษโรเนียว
      5.   เครื่องปั่น   6.   กระดาษกล่อง             7.   ปลั๊กไฟ        8.   ตะแกรงไนล่อน ( เฟรม )
      9.   อ่างน้ำ       10.   กะละมัง                    11.   กะละมัง     12.   สีโปสเตอร์ 
   
13.  สีย้อมผ้า   14.   ผ้าขาวบาง                 15.   สีผสมอาหาร    16.   กระชอน
      17.  หม้อ       18.   เตาไฟ                        19.   เครื่องชั่ง       

      20.   พืชที่ใช้ทดลอง  ได้แก่  ใบเตยหอม
เตาไฟ.jpghttp://www.ladysquare.com/uploads/Babykitten/2007-02-06_133053_bualoy_colour.jpg038153712-  
    

กะละมัง.jpg
ตาชั่่ง.jpg
เครื่องปั่น.jpg
กระชอน.jpg
   

วิธีทดลองและขั้นตอนการทำ
ขั้นตอนการทำกระดาษสา
           การทำกระดาษสาด้วยมือ  มีขั้นตอนหลัก  4  ขั้นตอน  คือ 
          1.   การเตรียมวัตถุดิบ  ได้แก่  การคัดเลือกวัตถุดิบ  การตัด  การแช่น้ำ  การต้มและการล้าง 
          2.   การทำให้เป็นเยื่อ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น