จุดมุ่งหมายของโครงงาน


คอ  ส่วนรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะและรักษาโรคเบาหวาน  ในปัจจุบันได้มีการทำศึกษาวิจัย  โดยนำน้ำต้มรากใบเตยไปทดลองในสัตว์ทอลอง เพื่อดูฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด  ปรากฏว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองได้  ส่วนการศึกษาวิจัยในคน  หมอได้นำใบเตยหอมมาผลิตในรูปแบบชาชง  บรรจุซองละ  6  กรัม  ให้คนปกติรับประทานวันละ  1  ครั้ง  เป็นเวลา  7  วัน  ผลปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานชาชงใบเตยลดลงอย่างมาก  จึงนับได้ว่าสมุนไพรใบเตยหอมนั้นเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ ส่วนการทดลองนี้จะมุ่งเน้นที่จะทำกระดาษสาจากใบเตย  เพื่อจะศึกษาว่าใบเตยหอม สามารถนำมาทำกระดาษสา  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทดลอง
ชาใบเตย1.jpgชาใบเตย2.jpg
จุดมุ่งหมายของโครงงาน
1.      เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการทำกระดาษสาจากใบเตยหอมโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษโรเนียว และกระดาษกล่องเป็นส่วนผสม
2.      เพื่อเปรียบเทียบสีที่เหมาะสมการทำกระดาษสา

สมมติฐานของโครงงาน
 ใบเตยสามารถนำมาทำเป็นกระดาษเหมือนกับต้นปอสาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น